top of page

מסרקיות וסיכות פרחים מיובשים

מסרקיות לשיער בשילוב הפרחים המיובשים שלנו,
ניתן לעשות בהן שימוש חוזר! מתאימות לכלות או אם פשוט מתחשק לך פרחים על הראש(:

bottom of page